GOPR


--1952 -------- 2022--

"Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam".


Tekst „Przyrzeczenia Ratowniczego", ułożonego 14 czerwca 1910 roku przez Mariusza Zaruskiego, pozostał do dziś niemal w niezmienionej formie.

Przyrzeczenie Ratownicze 2022

Przyrzeczenie Ratownicze 10.09.2022 Szczyrk - Skrzyczne
fot. Krzysztof Kempny

Źródło: Grupa Beskidzka GOPR