Grupa Jurajska GOPR

Grupa Jurajska GOPR to najmłodsza z grup regionalnych GOPR. od 20 lat zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Szkolimy się i współpracujemy z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej. Niesiemy pomoc w górach, w jaskiniach, skałach, na górskich rzekach, a także w każdym trudno dostępnym terenie. Pomagamy chorym i rannym w wypadkach. Prowadzimy akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwamy skutki katastrof i kataklizmów. Naszym nadrzędnym celem jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Naszym priorytetem jest to, aby zawsze dotrzeć na czas, bez względu na pogodę, porę roku lub miejsce, gdzie znajdują się ranni i poszkodowani. Propagujemy zasady bezpiecznego wypoczynku i edukujemy, jak wezwać pomoc oraz co zrobić w razie wypadku.Nie akceptujemy braku rozsądku oraz niszczenia przyrody i jesteśmy dumni z naszych tradycji. Pomimo ochotniczego charakteru organizacji jesteśmy profesjonalistami, którzy non-stop 365 dni w roku – zapewniają poczucie bezpieczeństwa setkom tysięcy osób. Pracujemy społecznie na rzecz turystów odwiedzających Jurę, a także dla jej mieszkańców. Ważne są dla nas: jakość naszych działań oraz ciągły rozwój. Grupa Jurajska GOPR to ponad 100 ratowników górskich oraz około 50 ratowników kandydatów, którzy rocznie wypracowują około 30 000 godzin społecznych, również w dni wolne od pracy i święta. To ludzie żyjący z wielką pasją, z różnych środowisk, miast i wsi, na co dzień wykonujący różne zawody, którzy bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc innym. Cykl szkolenia Ratownika Górskiego w Grupie Jurajskiej trwa minimum 3 lata, podczas których kandydat musi wykazać się umiejętnościami, wytrwałością oraz dużym zaangażowaniem. Ratownictwo na terenie działania grupy realizowane jest ze stacji centralnej w Podlesicach, dyżurki w Olsztynie i Dolinie Będkowskiej.

Władze Grupy:
Robert Pilarczyk – Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
Marcin Striczek – Szef Szkolenia Grupy Jurajskiej GOPR
Michał Rysiukiewicz – Prezes Grupy Jurajskiej GOPR

Adres korespondencyjny:
42-425 Kroczyce, Podlesice 5