Grupa Karkonoska GOPR

Początki ratownictwa górskiego w Sudetach.
W 1952 r. – z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK – zostało powołane do życia Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i przystąpiono do organizacji jego sekcji w poszczególnych grupach górskich na terenie Polski. Następnie w 1952 r. od 10 do 14 grudnia – w schronisku Samotnia odbył się kurs ratownictwa górskiego. Instruktorami byli ratownicy tatrzańscy. Po wspomnianym kursie w dniu 14 grudnia odbyło się zebra- nie założycielskie Sekcji Sudeckiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego SOPR i powołano zarząd, do którego weszli: Prezes – Tadeusz Steć, Kierownik – Tadeusz Mucha, Skarbnik – Stanisław Misior, sekretarz – Wiesław Marcinkowski, lekarz Sekcji – dr Roman Brodacki. W roku 1956 w związku z nowym statutem GOPR Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK, zostało przemianowane na Grupę Sudecką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK. W tym też roku ze względu na rozległy teren działania Grupy Sudeckiej GOPR obejmujący całe Sudety powołano trzy podgrupy: w Wałbrzychu, Polanicy i Dzierżoniowie. Dnia 31 sierpnia 1976 r. – na podstawie uchwały Rady Naczelnej GOPR z 19 września tegoż roku Grupa Sudecka została rozwiązana. Równocześnie powołane zostały na obszarze Sudetów dwie nowe grupy terenowe: Grupa Karkonoska, z siedzibą w Jeleniej Górze i Grupa Wałbrzysko- -Kłodzka z siedzibą w Wałbrzychu. Od tej chwili grupa działa pod obecną nazwą.
Dnia 9.11.1977 roku miał miejsce pierwszy „Dzień Ratownika” Grupy Karkonoskiej w Teatrze Jeleniogórskim. Uroczyste wręczenie sztandaru Grupy Karkonoskiej GOPR. Podsumowanie „25 lat ratownictwa górskiego w Sudetach” w opracowaniu Mariana Sajnoga ukazuje się w Roczniku Jeleniogórskim nr. 15/1977 s. 189 – 212 z dokumentacją fotograficzną.
Obecnie Grupa Karkonoska GOPR działa na terenie Sudetów Zachodnich na obszarze 3025 km2, który obejmuje pasma Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich i Rudaw Janowickich. Realizując ratownictwo górskie w oparciu o stację centralną zlokalizowaną w Jeleniej Górze, oraz dyżurki w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju. Zabezpieczamy teren, który rocznie odwiedzają 4 mln turystów z całego świata.

Władze Grupy:
Sławomir Czubak – Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR
Jacek Kieżuń – Szef Szkolenia Grupy Karkonoskiej GOPR
Mirosław Górecki – Prezes Grupy Karkonoskiej GOPR

Adres korespondencyjny:
58-500 Jelenia Góra, Sudecka 79