Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS0000156881. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionów górskich, GOPR może prowadzić działalność również poza granicami kraju. Organizacja działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. Swoje główne zadania statutowe - niesienie pomocy w górach, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska naturalnego - realizuje w oparciu o 7 Grup Regionalnych, tj:

• Bieszczadzka
• Krynicka
• Podhalańska
• Beskidzka
• Jurajska
• Sudecka
• Karkonoska


Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Gór Izerskich poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni
20 410 km. To 7 200 km szlaków turystycznych i ponad 200 wyciągów narciarskich.

Władze GOPR:
Jerzy Siodłak - Naczelnik GOPR
Maciej Moskwa - Szef Wyszkolenia GOPR

Zarząd Główny GOPR:
Paweł Konieczny
- Prezes Zarządu Głównego GOPR
Marcin Deja - Wiceprezes Zarządu Głównego GOPR
Mirosław Górecki - Wiceprezes Zarządu Głównego GOPR
Łukasz Felcenloben - Sekretarz Zarządu Głównego GOPR
Marcin Szczurek - Członek Zarządu Głównego GOPR
Marek Kwasiżur - Członek Zarządu Głównego GOPR
Tomasz Motyl - Członek Zarządu Głównego GOPR

Komisja Rewizyjna GOPR:
Andrzej Marczak - Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR
Stanisław Włodyka - Wiceprezes Komisji Rewizyjnej GOPR
Tomasz Winecki - Sekretarz Komisji Rewizyjnej GOPR
Krzysztof Baldy - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Maciej Drogoń - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Stanisław Trzaska - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Maciej Sadłek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Jarosław Bonk - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Ryszard Hrycelak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Marcin Pruc - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Piotr Myśliwiec - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Andrzej Piękoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Konrad Jankoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Tomasz Włoch - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Hubert Klimek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Zbigniew Urbanowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
Aleksander Lipiński - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR

Adres korespondencyjny
: 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego 65

www.gopr.pl