Grupa Podhalańska GOPR

Kiedyś... czyli historia powstania Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rabce.
Historia Grupy Podhalańskiej sięga okresu po II wojnie światowej, kiedy to szlaki turystyczne Gorców, Pienin i Beskidu Wyspowego zapełniły się turystami, a wypadków górskich było coraz więcej. W tym czasie Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Rabce rozpoczął działania w celu utworzenia w tym rejonie górskiego pogotowia. W grudniu 1954 roku grupa rabczańskich działaczy turystycznych m. in. Czesław i Elfryda Trybowscy przystąpili do organizacji Rabczańskiego Ochotnicze- go Pogotowia Ratunkowego. W 1955 r. wybrano pierwszy zarząd, którego Prezesem został Czesław Trybowski. Pierwsze miesiące działalności nie były łatwe. Brak bazy, sprzętu ratowniczego i doświadczenia nadrabiano zaangażowaniem, a także młodzieńczym entuzjazmem. Ratownicze „wykształcenie” zdobywano na kursach w Ta- trach i Beskidach. Zaczęły powstawać Sekcje Operacyjne w terenie. W Nowym Targu w 1956 roku, w Krościenku w 1957 roku, w Szczawnicy w 1962 roku, a w 1967 roku w Limanowej. Następnie w Ochotnicy Górnej, Kamienicy, Niedźwiedziu i na Orawie. W 1965 roku Zarząd Grupy Rabczańskiej podejmuje Uchwałę przyjęcia przez Grupę imienia Krzysztofa Berbeki – polskiego alpinisty, taternika, przewodnika tatrzańskiego, a także ratownika górskiego, który zmarł tragicznie po wypadku w Alpach. 14 października 1970 r. Grupa zmienia nazwę na Podhalańską, jako bardziej adekwatną do terenu swojego działania. Kroniki podhalańskiego pogotowia notują ciężkie wielogodzinne wyprawy poszukiwawcze, transporty w trudnym i rozległym terenie. Kadra zawodowa powiększa się o nowych ratowników, którzy w schronisku na Turbaczu pełnią stały dyżur. Długoletnie starania ówczesnych władz Grupy – Naczelnika Władysława Mlekodaja i Prezesa Adama Jurczakiewicza – o wybudowanie w Rabce stacji GOPR z prawdziwego zdarzenia zostały uwieńczone sukcesem. W 1984 roku zostaje oddany do użytku budynek przy alei Tysiąclecia 1, w którym do dziś mieści się stacja centralna Grupy Podhalańskiej.
Obecnie teren działania Grupy Podhalańskiej obejmuje południowo – wschodnie stoki Babiej Góry i przełęczy Krowiarki, Pasmo Polic, Pasmo Podhalańskie, Orawę, Gorce, Beskid Wyspowy, część Beskidu Sądeckiego i Pieniny. Łącznie to około 1500 km szlaków turystycznych
i 4200 km2 powierzchni, 13 kolei linowych krzesełkowych i ok. 30 innych wyciągów narciarskich. Od północy sąsiadujemy z Grupą Jurajską GOPR, od zachodu z Grupą Beskidzką, od wschodu z Krynicą, a naszymi południowymi sąsiadami są ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Grupa Podhalańska liczy prawie 300 ratowników działających w Sekcjach Operacyjnych: Rabka – Orawa, Niedźwiedź, Limanowa, Kamienica, Ochotnica, Szczawnica, Krościenko i Nowy Targ. W naszych szeregach działa:
● 19 ratowników zawodowych;
● 18 instruktorów;
● 12 starszych instruktorów.
Rocznie ratownicy Grupy Podhalańskiej uczestniczą w około 350 akcjach, wy- prawach i interwencjach, przepracowując rocznie ponad 30 000 godzin na rzecz bezpieczeństwa ludzi – nie tylko w górach. W naszej pracy pomagają nam również specjalnie szkolone psy ratownicze, które współpracują z nami podczas poszukiwań, akcji i działań profilaktycznych. W Grupie Podhalańskiej GOPR aktywnie działa siedmioro przewodników psów. Zajmujemy się między innymi poszukiwaniem osób żywych/martwych w terenie otwartym, na gruzach, w lawinach, w budynkach, na cie- kach wodnych, jeziorach i brzegach, strumieniach gruntowych. Grupa Podhalańska posiada swój plac treningowy z torem przeszkód oraz jeden z najlepszych poligonów gruzowych w Polsce, który jest w trakcie ciągłej rozbudowy i zmian.
Stacja Centralna Grupy Podhalańskiej GOPR zlokalizowana jest w Rabce – Zdrój przy alei Tysiąclecia 1. Prowadzony tam jest dyżur 24 godzinny przez 7 dni w tygodniu. Nasze dy- żury realizujemy również w trzech stacjach ratunkowych: w Nowym Targu, Szczawnicy oraz na Turbaczu. Dyżurka w Nowym Targu zlokalizowana jest na Długiej Polanie (osiedle Kowaniec). Dyżury pełnimy tam przez 7 dni w tygodniu. Podobnie realizowana jest służba górska na stacji ratunkowej znajdującej się w Szczawnicy. Dokładna lokalizacja naszej dyżurki to ulica Główna 11 (nieopodal dolnej stacji kolei linowej na Palenicę). Dyżury na Turbaczu pełnione są przez cały tydzień w godzinach od 9:00 do 21:00.

Kontakt z poszczególnymi stacjami:
● Rabka Zdrój – tel. 18 267 68 80
● Nowy Targ – Długa Polana – tel. 18 266 59 80
● Szczawnica – 18 262 26 80
● Turbacz – 695 770 666

Grupa dysponuje nowoczesnymi środkami transportu i sprzętem ratowniczym. W akcjach ratunkowych i poszukiwawczych wspomagamy się rozbudowanym systemem nawigacyjnym GPS i doskonale wyszkolonymi ratownikami. Aktywnie współpra- cujemy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną i Policją.
Oprócz działalności ratowniczej Grupa prowadzi również szeroką działalność pro- filaktyczną – imprezy plenerowe, pokazy sprzętu GOPR, prelekcje profilaktyczne oraz całodzienne imprezy dydaktyczne połączone z pokazami pierwszej pomocy, wspi- naczką na ścianie oraz wycieczką topograficzną w góry.

Władze Grupy:
Marek Ciaś – Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR
Rafał Zmarz – Szef Szkolenia Grupy Podhalańskiej GOPR
Paweł Konieczny – Prezes Grupy Podhalańskiej GOPR

Adres korespondencyjny:
34-700 Rabka-Zdrój, Aleja 1000-lecia 1