Grupa Sudecka GOPR 

Historia grupy sięga początków ratownictwa górskiego w Sudetach, czyli roku 1952. Kiedy to 14 grudnia, odbyło się walne zebranie z udziałem delegatów Okręgowych Komisji PTTK i ZG GOPR, na którym powołano Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK, wtedy formalnie zwane Sekcją Sudecką GOPR. Kiedy w roku 1976 nastąpił podział dawnej Grupy Sudeckiej na dwie grupy regionalne. Nasza grupa otrzymała nazwę Wałbrzysyko - Kłodzka, pod jaką działaliśmy do roku 2019. Wówczas podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 listopada 2019 roku, Członkowie Grupy jednomyślnie zdecydowali o zmianie nazwy Grupy na Sudecka,
Obecnie jesteśmy jedną z siedmiu grup regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym jedną z dwóch grup działających w Sudetach. Zapewnia- my 24-godzinną pomoc dla osób poszkodowanych w Sudetach Środkowych i Wschodnich. W naszych szeregach działa ponad stu ratowników ochotników oraz kilkunastu ratowników zawodowych pełniących dyżury w 4 stacjach ratowniczych (stacji centralnej w Wałbrzychu oraz stacjach w Sokolcu, Zieleńcu i Międzygórzu) a w sezonie zimowym również w dodatkowych stacjach i punktach ratunkowych zlokalizowanych w kompleksach narciarskich. Nasze góry odwiedzane są przez tysiące turystów i narciarzy z różnych stron Polski, a ruch turystyczny wzrasta z roku na rok. Na naszym terenie znajduje się kilkanaście ośrodków narciarskich, w tym jedne z największych w Polsce zlokalizowane w Czarnej Górze i Zieleńcu. Z uwagi na popularyzację takich dyscyplin sportowych takich np. paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa czy też wspinaczka lodowa nasze interwencje coraz częściej wymagają stosowania wyspecjalizowanych technik alpinistycznych, umożliwiających udzielenie pomocy osobom uwięzionym na drzewach, w skałach, jaskini czy też kolei linowej. Jesteśmy po to, by w razie potrzeby udzielić im pomocy, często stosując wyspecjalizowane formy ratownictwa górskiego, takiego jak: ratownictwo w terenie skalnym, ratownictwo z drzew, ratownictwo z wyciągów krzesełkowych i kolejek, ratownictwo jaskiniowe, ratownictwo na rzekach szybko płynących, ratownictwo przy wyciągowe, ratownictwo lawinowe, ratownictwo z powietrza oraz prowadzenie akcji poszukiwawczych. Zwiększająca się aktywność Polaków
w górach powoduje, że z roku na rok udzielamy pomocy coraz większej liczbie poszkodowanych.

Władze Grupy:
Mariusz Grudzień – Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR
Arkady Dąbrowski – Szef Szkolenia Grupy Sudeckiej GOPR
Jacek Koziarek – Prezes Grupy Sudeckiej GOPR

Adres korespondencyjny:
58-303 Wałbrzych,ul. Poznańska 6